Background Image
Next Page  13 / 272 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 272 Previous Page
Page Background

5/2/1

مقدمة

................................

................................

.................

123

5/2/2

اختيار مواد

الأرضيات والأرصفة

والإرشادات الفني

ة

..........................

121

5/2/3

التصميم من أجل المعاقين بدنياً وبصرياً

................................

.........

122

5/3

عناصر

تنسيق المواقع والتشجير

................................

........................

126

5/3/1

مقدمة

................................

................................

.................

126

5/3/5

أهداف التشجير والمواصفات المطلوبة

................................

...........

127

5/3/6

متطلبات الري

................................

................................

.......

127

5/3/2

أشجار الشوارع

................................

................................

..... 127

5/3/3

اختيار أنواع الأشجار والنباتات

................................

...................

121

5/3/4

المواصفات

العامة للنباتات

................................

.........................

121

5/4

الإضاءة وفرش الشارع

................................

................................

... 133

5/4/1

المبادئ العامة للموقع والإرشادات الفنية

................................

.........

132

5/4/2

المواد والتشطيبات

................................

................................

.. 132

5/4/3

المجسمات الجمالية

................................

................................

. 134

5/5

مرونة التصميم

................................

................................

.............

136

5/6

العناصر الخاصة

................................

................................

..........

137

5/6/1

حاجز الخصوصية على

ال

ال مسار

مرتفع

................................

.........

137

5/6/2

التحول م

ن المسار المرتفع إلى المسار تحت الأرض

..........................

131

5/6/3

إستراتيجية

الدعاية و

الإعلان

................................

.....................

143

5/6/4

عناصر البنية التحتية

................................

...............................

142

6-

التصاميم النموذجية

................................

................................

.............

145

6/1

ترتيبات نماذ

ج التصاميم

................................

................................

.. 146

6/2

الشارع العمراني

النوع

A

................................

.............................

141

6/3

الشارع العمراني

النوع

R

................................

.............................

151

6/4

الشارع العمراني

النوع

M

................................

............................

161

6/5

الشارع العمراني من النوع

P

................................

...........................

112

6/6

نماذج الجزر الوسطى النموذجية

................................

........................

146

7-

مثال نموذجي لاستخدام هذا الدليل

................................

............................

233

7/1

دليل إرشادي متدرج خطوة بخطوة

................................

.....................

234

1-

الملحق

................................

................................

...........................

214

1/1

تحليل النسيج العمراني

................................

................................

.... 223

1/2

مواصفات التشجير

................................

................................

........

237

المراجع

................................

................................

..............................

242

- ز -